Vattenpolo är en sport som många känner till men få utövar. Detta vill Svenska Simförbundet ändra på och mannen för jobbet är Peter Hodor.

Vattenpolons polare

Vattenpolo är en sport som många känner till men få utövar. Detta vill Svenska Simförbundet ändra på och mannen för jobbet är Peter Hodor.

Du vet väl att…

Det finns stora möjligheter med att starta upp vattenpolo – simidrottens lagsport! Det finns stöd för föreningen att få i form av konsulenter och startpaket, men det första steget är att ta kontakt med Peter Hodor för ett möte.

På Heliosgatan i Hammarby Sjöstad, mitt i industriområdet som hänger ihop med de hyfsat moderna bostadshusen, sitter Svenska Simförbundet. Och mitt bland alla rum och bord, kopiatorer och stora väggmålningar på simidrottare, sitter Peter Hodor, verksamhetsutvecklare för vattenpolon. Det han sitter på är sanningen bakom mössor med öronskydd och hårda gula bollar.

Hej Peter! Vad arbetar du med om dagarna?
– I februari 2013 anställdes jag av Svenska Simförbundet för att driva utvecklingsarbete inom vattenpolon. Det mesta av min tid ägnar jag åt att arbeta med breddverksamhet för att öka antalet medlemmar inom vattenpolon.
Tankarna är att de cirka 400 licensierade vattenpolospelarna i Sverige ska bli dubbelt så många. Detta ska ske över en fyraårsperiod och Peter och övriga förbundet jobbar hårt för det. Mycket av arbetet handlar om breddutveckling men även om annan utveckling inom sporten:
- Serieutveckling, utveckling av domare, implementering av ett digitalt resultatsystem bland mycket annat. Kort och gott all slags utveckling av vattenpolo, precis som för vilken sport som helst, berättar Peter, som till sin hjälp även har Poloutskottet.
Togs inte Poolkampen fram för just detta?
– Poolkampen är vattenpolons nybörjarkoncept och togs fram för ett par år sedan. Det är en satsning som fallit mycket väl ut och riktar sig till barn mellan 8-12 år. Det är i dessa åldrar som vi vill att klubbarna ska lägga mest fokus på att rekrytera barn till sin verksamhet och Poolkampen är framtaget speciellt för barn i den åldern, med speciellt anpassade regler. Du kan jämföra Poolkampen med sjumannafotboll, efter en viss ålder börjar man spela elvamanna. Det är alltså en inkörsport.

Hur har Poolkampen tagits emot av klubbarna?
– Vi har fått in många nya föreningar som aldrig haft vattenpolo eller i alla fall inte haft det på väldigt länge, vilket är kul. Alla föreningar jag pratar med är dessutom mycket positiva. Poolkampen i sig är ett helhetskoncept, med spelplan, märken, kursplaner, rekrytering, utbildningar. Tanken är även att alla föreningar ska arbeta efter konceptet, så klart. Däri ligger utmaningen.
Om Poolkampen riktar sig mot yngre, finns det något arbete med att få över tonåringar och vuxna till vattenpolon?
– Föreningsutveckling i allmänhet jobbar vi så klart med på förbundet, och så finns ju även Idrottslyftet. Men visst, det är nyrekrytering som vi jobbar mest med.

Arbetet med vattenpolon i stort då, hur har det gått sedan du började?
– När jag började så var vi ca 400 aktiva och är nu, efter två år, uppe i ca 600. Det är en bit på väg mot vår målsättning på 800 aktiva men det är mycket arbete kvar tills vi når det målet. Givetvis är förtjänsten inte bara min och Poloutskottets, utan här bidrar ju alla föreningar runtom i Sverige som har startat upp föreningar inom Poolkampen.

Om du får drömma, var är vattenpolon om exempelvis fem år?
– Förhoppningen är att medlemsantalet har ökat i den utsträckning vi vill och att många har upptäckt fördelarna och glädjen med att utöva vattenpolo. Om vattenpolon ska lyckas etablera sig på allvar så behöver vi vara fler och jag hoppas därför att ”Poolkampen” då är ett ännu mer etablerat begrepp ute bland föreningarna. Sedan är ytterligare struktur på alla plan nödvändigt att ha i fokus. Det ska finnas planer för serieverksamhet, domare, arrangemang med mera. Strukturen är viktig, som i alla idrotter. – Tittar man vidare på simidrotten i allmänhet, så är det en unik produkt som jag tycker att man skulle kunna ta ännu mer tillvara på ute i föreningarna. Min önskan är att man som barn i en simidrottsförening kan gå i simidrottsskola där man får prova på alla simidrotter för att sedan kunna välja hur man vill gå vidare. Nu finns inte alla våra simidrotter i alla föreningar, så det går inte att göra det valet, men jag vill att det ska vara så. Jag hoppas att fler föreningar inser fördelarna med att ha fyra idrotter i sin förening som attraherar olika typer av människor. Det är det unika med simidrott, att vi faktiskt har fyra spår med simning, simhopp, konstsim och vattenpolo.

Om man vill ha hjälp av dig och förbundet, hur gör man då?
– Då kontaktar man Svenska Simförbundet i allmänhet och mig i synnerhet. Sen sätter vi ett möte och tar det därifrån. Jag åker mer än gärna ut till föreningar och berättar om hur arbetet kan läggas upp.

Text: Tomas Borgå

×

Kommentering är stängd.