Det är redan september, men färskt i minnet har jag de fantastiska tävlingarna i de Olympiska Spelen i London. Storbritannien ska ha en stor eloge för ett av de bästa och mest välarrangerade spelen någonsin.

Utmaningar inför framtiden

Det är redan september, men färskt i minnet har jag de fantastiska tävlingarna i de Olympiska Spelen i London. Storbritannien ska ha en stor eloge för ett av de bästa och mest välarrangerade spelen någonsin.

det är bra…

…att vi har fått finansiella möjligheter att arrangera World Cup i Stockholm de närmaste två åren.

För Svensk Simidrott blev tyvärr OS en besvikelse trots ett antal goda insatser. Förväntningarna var högt ställda innan spelen – kanske för högt – men konkurrensen är oerhört tuff med alltfler nationer som konkurrerar om medaljerna. SOK och Simförbundet genomför nu en utvärdering med enkäter och djupintervjuer av idrottare, tränare och ledare. Resultaten av dessa kommer vi sedan att ta med oss i planeringen för perioden 2013-2016.

Beträffande simning så gjordes redan under våren en noggrann utvärdering av seniorlandslagsverksamheten 2009-2012 – en process där såväl aktiva, tränare som ledare var engagerade. Denna process leder också till en rad förändringar i program, planer och ledarskap samt en omarbetning av HPC/NEC. Tillsammans med det nya talangutvecklingsprogrammet, som sjösattes tidigare under året, gör detta att jag tycker vi ska ha tillförsikt inför framtiden.

En annan stor förändringsprocess som bör lyftas är det arbete som pågått under året inom vattenpolon, där återväxten varit alltför svag under senare år. Vi har därför gjort ett omtag för vattenpolon där vi ser en ambitiös bredd- och utvecklingssatsning de närmsta åren.

Den tydliga trenden för motion och hälsa för vuxna kommer att påverka våra planer för framtiden. Vi har en stor möjlighet att med vår skonsamma och livslånga idrott dra nytta av den utvecklingen. Då tänker jag bland annat på vuxensim och crawlkurser i
föreningarna samt nya och större Öppet Vatten arrangemang runt om i vårt vattenrika land. Dessa förändringar ligger också i linje med den nya strategiplan för 2013–2016 som nu håller på att arbetas fram och som kommer att presenteras i sin helhet på Simidrottsforum i april 2013.

Svensk Simidrott har många positiva grundvärden, vilket gör att vi kan se fortsatt positivt på framtiden som en av de ledande nationerna inom simidrotten.

Signerad
Bengt Jönsson

×

Kommentering är stängd.