Vill du kombinera dina studier med din hobby? Det kan du göra på hela 16 olika simgymnasier i Sverige. Här får du inte bara en komplett gymnasieutbildning, utan även elitträning – på skoltid.

Simma på skoltid

Vill du kombinera dina studier med din hobby? Det kan du göra på hela 16 olika simgymnasier i Sverige. Här får du inte bara en komplett gymnasieutbildning, utan även elitträning – på skoltid.

Senast den första december varje år måste du ha ansökt och antagningen baseras på både idrottsliga meriter och dina betyg. Det har nyligen tillkommit två NIU-skolor, alltså nationella idrottsutbildningar, med simidrott som inriktning. Aqua har hela listan och har dessutom snackat lite med nykomlingarna.

Malmö – Malmö Idrottsgymnasium
Hej Claes Örberg, samordnare för NIU och specialidrott.
– Hej!
Hur mycket tid får eleverna ägna åt simning hos er?
– Eleverna får möjlighet att ägna sig åt specialidrott tisdagar till fredagar mellan 08:00-09:45. Då ingår både praktisk träning och teori.
Vilka program kan eleverna kombinera med simgymnasiet hos er?
– Ekonomiprogrammet, handels- och administrationsprogrammet med inriktning handel och service, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap
Varför ska den som vill elitsatsa inom simning välja att studera hos er?
– Vi har utbildningslokaler mitt i stadionområdet, där elever samlas under gemensamt tak oavsett program eller idrottsgren. Vårt fokus är ”idrott på skolans villkor” och lärarna arbetar med flexibla och moderna arbetsmetoder. Skolledare, lärare och övrig personal har förståelse för din situation och vill att du som idrottselev ska nå bästa möjliga resultat – både i skolan och inom din idrott. Du får ett schema som är specialanpassat för idrotten samtidigt som du har nära till både idrottsträningen och en välutrustad styrkelokal.

Kalmarsund – Kalmar
Hej Carina Arnesson, tränare på NIU i Kalmar!
– Hej!
Hur mycket tid får eleverna ägna åt simning hos er?
– Eftersom utbildningen börjar till hösten är alla detaljer i upplägget inte helt bestämt. Men det blir ungefär tre morgnar i veckan, men det beror också på vilken nivå du är på. I början kan det exempelvis bli tre dagar i veckan medan du kan få simma fyra dagar i veckan under det sista året.
Vilka program kan du kombinera simgymnasiet med?
– Ekonomiprogrammet, alla inriktningar av samhälls- och naturvetenskap samt barn- och fritidsprogrammet.
Varför ska den som vill elitsatsa inom simning välja att studera hos er?
– Du kommer få en fantastisk möjlighet att träna på skoltid. Allt ligger också samlat så du får närhet till allt, till exempel har du gångavstånd till simhallen från skolan. Alla elever som studerar specialidrott får dessutom möjlighet att äta gratis frukost i skolan varje morgon. En annan fördel är att vi har ett samarbete med elever som studerar Idrott och Hälsa på Linnéuniversitetet.

 

Samtliga NIU-skolor

 

Sundsvall – Sundvalls gymnasium

3-4 pass i veckan med fokus på dig och dina utvecklingsbehov får du på Sundsvalls gymnasium. Du får vägledning i din satsning av elittränare och ett individanpassat schema.

 

Falun – Hagströmska gymnasiet

Du får en individuell tränings- och utvecklingsplan utifrån dina egna mål och förutsättningar. Under skoltid får du upp till tio timmars simning per vecka.

 

Uppsala – Celsiusskolan

Celsiusskolan är ett av Sveriges största idrottsgymnasier med 29 olika idrotter. Här får du möjlighet att träna på skoltid varje dag.

 

Sigtuna – Arlandagymnasiet

Varje förmiddag finns det schemalagd möjlighet för dig att träna och runt dig har du ett stort supportteam inom idrottsfysiologi, idrottsnutrition, idrottsmedicin, idrottspsykologi och ledarskap.

 

Stockholm – Solna gymnasium

Fyra till fem skoltimmar i veckan ägnas åt din idrott. Skolan har stort fokus på den individuella utvecklingen.

 

Haninge – Fredrika Bremergymnasiet

En gymnasieskola med goda tillgångar till träningslokaler. Du får utöver skollunchen även frukost och mellanmål för att få de allra bästa förutsättningarna för att excellera i din idrott.

 

Motala – Platengymnasiet

Platengymnasiet har ett stort resursteam med spetskompetens inom idrottsfysiologi, idrottspsykologi, idrottsnutrition och idrottsmedicin för att ge varje elev goda möjligheter till utveckling. Skolan har lång erfarenhet av att bedriva idrottsgymnasium.

 

Norrköping – Fria Läroverken

På Fria Läroverket får du träna tre förmiddagar per vecka under ledning av instruktörer. Du har både tillgång till bassäng och gym för att få en så bra balans som möjligt i träningen.

 

Uddevalla – Uddevalla gymnasium

Simträningen bedrivs i samarbete med Uddevalla Sim. I dagsläget kan du kombinera simgymnasiet med inte mindre än elva utbildningar och program här.

 

Göteborg – Katrinelundsgymnasiet

Här får du träna simning tre morgnar i veckan och får frukost efteråt. På Katrinelundsgymnasiet får du arbeta tillsammans med många välutbildade elittränare och ett stort nätverk av stödpersoner.

 

Borås – Sven Eriksonsgymnasiet

På Sven Eriksonsgymnasiet får du träna måndag, onsdag och fredag mellan klockan 8 och 10. Simundervisningen sker på Borås Simarena, en modern anläggning med tio stycken 50-metersbanor.

 

Jönköping – Sandagymnasiet

På Sandagymnasiet får du bästa möjliga förutsättningarna för att nå nationell eller internationell nivå. Du tränar tre till fyra förmiddagspass i veckan samt fyra till fem eftermiddagspass. De erbjuder även träning inom simhopp.

 

Helsingborg – Filbornaskolan

Filbornaskolan hjälper inte bara till med skolan och träningen, utan även sjukgymnast, fystränare, läxhjälp, frukost och mellanmål. Utbildningen är fyra år istället för tre för att möjliggöra en elitsatsning utan att det ska gå ut över studieresultaten.

 

Malmö – Procivitas Idrottsgymnasium

Procivitas Idrottsgymnasium har en simutbildning som är speciellt framtagen för den som vill satsa på sin idrott helhjärtat och samtidigt få en god bas för fortsatta studier. Undervisningen varvas med föreläsningar från framstående aktörer inom idrotten. Här erbjuds även simhoppsträning.

 

Lund – Polhemskolan

På Polhemskolan får du både praktisk träning inom simning och teoretiska inslag med kostlära, fysträning, mental träning och ledarskap. Du får tillgång till en 50-metersbassäng med undervattenskamera och ett modernt gym.

 

Text: Sara Dahlström

×

Kommentering är stängd.