Charlotte Karlberg är ordförande i Ronneby Simsällskap, RSS, i Blekinge. Simsällskapet håller till i Ronneby Sporthall och har under Charlottes tid fördubblat antalet aktiva medlemmar. En bidragande orsak till detta är kurserna i vuxencrawl, något man började med så sent som förra året.

På rätt kurs

Charlotte Karlberg är ordförande i Ronneby Simsällskap, RSS, i Blekinge. Simsällskapet håller till i Ronneby Sporthall och har under Charlottes tid fördubblat antalet aktiva medlemmar. En bidragande orsak till detta är kurserna i vuxencrawl, något man började med så sent som förra året.

Charlottes tips till andra klubbar

  1. Renodla crawlkurserna, kombinera dem inte med annat.
  2. Se till så att lokaltidningarna skriver om det, så att det uppmärksammas.
  3. Ta in ett fast antal personer, som klubben kan hantera, låt resten stå på en väntelista.
  4. Visa upp hela klubben, hela verksamheten, kansli med mera, på crawlkursen. Den är ett jättebra skyltfönster för klubben.
  5. Dra igång en crawlkurs och fundera över fortsättningen sen. Det gör det lättare att komma igång.

– Eldsjälen hos oss heter Anders Sundkvist, det är han som har ansvarat för kurserna, berättar Charlotte. 8-10 gånger och 45 minuter per tillfälle har varit modellen, och sedan har vi delat upp kurserna i kurs ett och kurs två.

Hur har responsen på crawlkurserna varit?

– Fantastiskt bra, det har varit fulla kurser. Från början hade vi inget tak på antalet deltagare, något vi märkte behövdes, så det har vi nu.

I Ronneby innebär deltagartaket nu 15 personer per kurs, vilket sysselsätter två till tre ledare. Det kostar 800 kronor per deltagare, en kostnad som är helt beroende av vad RSS betalar kommunen för bassängtiden.

– Det kostar mer för vuxna än för barn som går i simskola, och just ungdomsverksamheten är fortfarande vår huvudfokus. Vi har runt 400 barn i simskola, så vuxencrawlkurserna är en mindre del av verksamheten.

Har ni bestämda åldersgränser eller mål med era crawlkurser?

– Första kurserna sträckte sig från runt 30 år till över 80, och då är målen lite olika. Vi hade tillgång till en hel bassäng på våra första kurser, så det gick att fördela beroende på vad man ville ha ut av sin tid. Alla ville såklart lära sig crawl, men vissa hade som ambition att börja simma lopp eller satsa på triathlon medan andra mer ville lära sig tekniken. Detta har nu fått vår mastergrupp att växa, eftersom vissa gick vidare dit efter avslutad kurs.

Det kan tyckas att parallella kurser skulle vara framtidens melodi, men enligt planeringen blir det inte så i Ronneby. Charlotte Karlberg tycker att det är viktigare att behålla kvaliteten i de kurser man har samt att bygga på dem efterhand.

– Vi har, som de flesta simklubbar, lite svårt att få loss bassängtid, och då kan det vara bättre att hålla sig till en kurs i taget för att sedan försöka behålla deltagarna i verksamheten. Vi startade dessutom vår första crawlkurs och något som heter Hitta flytet samtidigt. Vi hade ingen riktig koll på hur många som skulle dyka upp, och det blev faktiskt lite för bra uppslutning.

Text: Tomas Borgå
Bild: Privat

×

Kommentering är stängd.