Mer träning, mer glädje

Jag har nu så smått börjat smälta alla intryck och lärdomar från den konferens som jag just deltagit i. FINA arrangerade en ”Coaches and Judges Conference” i Orlando, Florida 6-8/11. Kursen bjöd på många fantastiska föreläsningar av personer som verkligen vet vad de pratar om. Det var föreläsare från Mexiko, Kina, England och USA och alla är delaktiga i deras lands framgångar såväl på VM som på OS.

Hela konferensen hade en röd tråd som bestod i att vara noga med att träna rätt saker vid rätt ålder. Rörlighet måste tränas vid ung ålder, likaså tekniken. Det som också poängterades extra noga var noggrannheten i alla moment. Är du inte noggrann med tekniken/rörligheten är du tvungen att backa tillbaka och det tar alltid mycket längre tid. Det som också var tydligt är att alla tränare alltid finns med sina aktiva vid varje träning oavsett vad de tränar, just för att tekniken i alla moment ska vara perfekt. Det är inte för inte som Kina, USA, Mexiko och Storbritannien är bra simhoppsnationer. De pratade mycket om effekten som en ketchupflaska – man skakar och skakar och först kommer inget. Sedan kommer allt. Detsamma gäller noggrannheten i all teknik. Starta med att vara extremt noggrann för att sedan kunna jobba på snabbare när tekniken och rörligheten finns där.

Att kineserna tränar många timmar per vecka är känt sedan länge. Under konferensen fick vi även bekräftat att ungdomarna i Mexiko tränar 5-6 timmar per dag, 5-6 gånger i veckan fördelat på 8-10 pass i veckan. Seniorerna tränar ytterligare ett par timmar varje dag. Varför även Mexiko är en så duktig hoppnation fick sig därmed en förklaring.

Svensk simhoppning har en del utmaningar att ta sig an om vi vill bli bättre och komma högre upp i resultatlistan och få fler aktiva till olika mästerskap. Vi måste börja träna mer och bättre samt skapa bra träningsmiljöer där alla vill bli så bra som möjligt. Vi måste ha en bra tanke med allt vad vi gör och vara extremt noggranna med inte bara vad vi lär ut till de yngre simhopparna utan även hur vi lär ut det.

Svensk simhoppning skulle kunna vara så mycket bättre bara vi kunde ta hand om alla våra ”talanger” på ett klokt sätt. Jag har funderat mycket på varför vi i Sverige är så rädda för att låta yngre barn träna. Vi måste våga börja träna barn tidigt för att skola in ett bra rörelsemönster. Det är dock stor skillnad på olika idrotter vilket vi måste vara medvetna om.

Vad är det som gör att vi tror att barn bara för att de tränar 3-4 gånger per vecka tycker det är tråkigt? Jag tror att det handlar om att vi måste ha utbildade tränare på alla nivåer som kan sin sak. Sätt de bästa tränarna på de yngre barnen! Om tränarna har kunskapen så vet de även hur de ska lägga upp ett program där barnen trivs och har kul med sitt idrottande. Det ger oss då större chans att vara noggranna med inlärning av teknik och bra rörlighet. När de kommer upp en bit i ålder är det för sent att rätta till vissa saker.   Ett bra rörelsemönster kommer alla barn att ha nytta av oavsett vilken idrott de kommer att hålla på med i framtiden.
Att det ska finnas GLÄDJE är för mig en självklarhet. För mig är också utmaningar ett sätt att finna glädje.

Jag tror att alla som har hållit på med gymnastik, simhopp eller liknade idrotter i ung ålder kommer att ha nytta av detta längre fram. Många idrotter är som flera idrotter i ett då variationen på träning är enorm. Inom simhoppningen så måste vi vara rörliga, starka, koordinativa och smidiga. När är den bästa åldern för att kunna jobba med rörlighet och inskolning av en bra teknik? Jo, i unga år.
Då vi diskuterade detta under konferensen var det aldrig frågan om att man inte skulle lära barn i tidig ålder ett bra rörelsemönster och en bra rörlighet. I många länder startar de vid 5 års ålder. Det är en självklarhet i många andra länder och det ifrågasätts inte att man startar i tidig ålder.

Naturligtvis är det av största vikt att vi i Sverige erbjuder alla som vill en plats i en förening oavsett ambition och förutsättning precis som de gör i många andra läder.

Foto: Petrus Iggström

×

Kommentering är stängd.