Aqua ges ut av Svenska Simförbundet.

Ansvarig utgivare: Anna Hammar
Redaktör: Tomas Borgå
Annonsera: Patrik Asp

Tidningen Aqua produceras i samarbete med Tidningsmakarna.
Projektledare för Tidningsmakarna är Bruno Lundgren.

För uppslag på reportage eller övriga synpunkter på innehållet i Aqua, kontakta kommunikationsansvarig Anna Hammar.