Våra yngsta simmare tränas idag av de med minst utbildning.

En chans Svensk simning inte får missa

Våra yngsta simmare tränas idag av de med minst utbildning.

100 stycken högskoleutbildade simtränare år 2024

Det är simmare som har behov av tränare med stor pedagogisk kunskap och i mina ögon lika stor yrkeserfarenhet som krävs för att träna och utveckla seniorsimmare. Men för första gången har vi nu en utbildning inom svensk simning som ger möjlighet till fördjupning och ökad kunskap inom alla fält

Hösten 2011 startade Malmö Högskola den första rena simtränarutbildningen på akademisk nivå. Utbildningen föddes ur ett EU-projekt där fyra svenska idrottsförbund deltog.  Simning och innebandy har fått sin högskoleutbildning på Malmö Högskola medan tennis och friidrott är förlagt till Linnéuniversitetet i Växjö.

Utbildningen vänder sig till alla med ambition att arbeta med simning professionellt, oavsett om man tränar barn, ungdomar eller seniorer. Det innebär att såväl en simlärare som en elittränare kan ta en magisterexamen inom sitt respektive specialområde. Utbildningen är en yrkesutbildning där praktik och arbete ute i föreningen är en del av utbildningen som varvas med teoretisk utbildning. Utbildningen består av fem nivåer, fristående kurser under studietiden och erbjuds på distans på halvfart. Nivå 1 och 2 leder till att man blir certifierad coach. Sedan följer ytterligare tre nivåer med möjlighet att som sista steg ta en magisterexamen.

Vad har då svensk simning att vinna på denna nya utbildning? Ja, förutom en kraftig kompetensökning bland tränare på alla nivåer, är det första gången det erbjuds en högskoleutbildning som dessutom är studiemedelsberättigad. Det borde leda till att vi får många fler välutbildade tränare för såväl barn som ungdomar och äldre. För föreningarna innebär det att flera tränare, inte bara de som tränar de mest elitmässiga simmarna, kan vara välutbildade. Det är därför viktigt att föreningarna uppmuntrar de tränare som vill utbilda sig vid Malmö Högskola.

Det är vår förhoppning att svensk simning 2024 ska ha minst 100 stycken tränare/instruktörer med kandidatexamen från Malmö Högskola. Detta är unikt och en chans svensk simning inte får missa. Jag hoppas att alla tränare och simföreningar inser denna möjlighet och från styrelse och ledningshåll ser till att ha tränare från alla nivåer med på denna utbildning.

Text: Henrik Forsberg
Foto: Bildbyrån

×

Kommentering är stängd.