I januari i år presenterades en uppdaterad version av Simlinjen. Ett pedagogiskt hjälpmedel som tidigt ska hjälpa föreningar att leda svenska simmare mot sina individuella högsta nivåer. Och kanske mot att bli bäst i världen!

Den nya simlinjen

I januari i år presenterades en uppdaterad version av Simlinjen. Ett pedagogiskt hjälpmedel som tidigt ska hjälpa föreningar att leda svenska simmare mot sina individuella högsta nivåer. Och kanske mot att bli bäst i världen!

Fram tills nyligen var Simlinjen mer en lekfull handlingsplan för att lära barn att simma fyra simsätt. När detta var uppnått, simkunnighet, fanns inget hjälpmedel för den fortsatta simverksamheten. Nu finns det – den nya Simlinjen. Svenska Simförbundets sportchef Henrik Forsberg har varit med och tagit fram den.

Henrik, hur kommer nya Simlinjen att fungera och hur är den uppbyggd?
– Den är tänkt som ett stöd för föreningarna, konstruerad som en utvecklingstrappa med åtta stadium som är både kronologiskt och biologisk åldersinriktade. Varje stadium har olika faser, målsättningar och rekommendationer på innehåll anpassat efter individens ålder och utveckling. Det är bra att tidigt låta barn börja med fysisk aktivitet så att man bygger upp en stabil grund, som är bra inom all typ av idrottande. En bra fysisk bas gör att vi tidigare kan börja anpassa upplägget efter de motoriska färdigheterna, snabbhet, koordination och teknik. Och mognad.

Hur menar du då?
– Om man exempelvis tar två 13-åriga pojkar som kommit olika långt i sin biologiska utveckling så bör de förmodligen tränas på två olika sätt. Upplägget av simträningen måste omfattas av många infallsvinklar, till exempel av de biologiska, psykologiska, sociala och kognitiva förutsättningarna. Vi utvecklas alla olika, prestationsmässigt och mognadsmässigt.

Vad är syftet med modellen?
– Vi vill ha en röd tråd genom barn-, ungdoms-, junior- och seniorverksamhet i Sverige. Genom att så många som möjligt använder Simlinjen får vi också en mer sammanhållen verksamhet. Det huvudsakliga syftet har dock varit att skapa ett verktyg som hjälper till i processen att planera och utveckla varje simmare, så att alla kan nå sin fulla potential.
Detta är givetvis en svår uppgift: att anpassa ett system så att det tar hänsyn till individuella skillnader. Samtidigt har arbetet med Simlinjen även bestått av en internationell jämförelse:
– Vi har tittat internationellt på hur man tränar i övriga världen och vilka utvecklingsmodeller de använt sig av. Vi kikade bland annat på Ungern, en framgångsrik simnation, men där råder en helt annan kultur och ett helt annat system än i Sverige. Vi inspirerades av flera länders upplägg, men sen gällde det att utforma en linje som passade för svenska förhållanden.

Hur kommer man märka av den nya Simlinjen?
– Simlinjen är en vägvisare för hur det bör se ut och vad vi hela tiden bör sträva mot, på alla nivåer. Så den kommer att ligga som grund för all simtränarutbildning. Egentligen till all simutbildning som kommer ske i Sverige. Så det viktigaste är att så många föreningar som möjligt inser vikten av att jobba med verktyget. Och då inte bara simtränare utan även styrelsemedlemmar och klubbchefer.

Text: Elin Bergvik Eriksson

×

Kommentering är stängd.