Det är lördagskväll och jag sitter på tåget hem från Borås. Där har jag tillbringat dagen på ett av Svenska Simförbundets tre regionsläger.

Den nya eliten

Det är lördagskväll och jag sitter på tåget hem från Borås. Där har jag tillbringat dagen på ett av Svenska Simförbundets tre regionsläger.

Vi genomför dessa läger tillsammans med ett riksläger två gånger per år för simmare i 14-19 års ålder. Det är otroligt kul att se tränarnas engagemang och pedagogiska förmåga med simmarna. Syftet med dessa läger är att erbjuda tuff och stimulerande träning, en nivåhöjning mot det vardagliga och samtidigt ges tillfälle att utbilda våra kommande elitsimmare. Att vi har i stort sett samma tränarstaber, en god planering och uppföljning efter varje läger ligger till grund för att nivån hela tiden höjs. En styrka med lägren är att de också ska sända signaler om vad som krävs. Uttagningarna görs inte på nationell ranking utan är istället baserade på Fina-poäng, vilket speglar en internationell nivå. Ett tema som infördes i höstas var landträning med före detta landslagssimmerskan och numera sjukgymnaststuderande Martina Granström. Martina är väldigt seriös i det hon gör och en utmärkt förebild för simmarna på riks- och regionslägrena. När det gäller landträning finns det en stor utvecklingspotential hos i stort sett alla simmare, både avseende styrka och rörlighet. Detta är en av de grundläggande förutsättningarna för att kunna bli framgångsrik simmare, och det finns inget utrymme att nedprioritera landträning i vardagen.

Verksamheten vid vårt Nationella Elitcenter NEC, som varit igång i ett drygt år har nu kommit över sin smekmånad och uppbyggnadsfas. Gruppen, som i september utökades till åtta simmare, är formad och simmarna är oerhört seriösa och fokuserade. Det visade sig om inte annat i höstas, när sju av NEC-simmarna kvalade in till EM i Herning. Gruppen utgjorde där en viktig stomme i vårt landslag. Simmarna påverkar och visar vägen, tränarna Andrei och Carl driver på bra. NEC är precis vad svensk elitsimning behöver. En nivåhöjning från vanlig klubbverksamhet som kommer att skicka signaler om vad som krävs. Förhoppningsvis kommer många klubbar följa i dessa spår – det kommer att stärka svensk simning ytterligare. Samtidigt får vi inte nöja oss där. Det är viktigt att vi redan nu, strategiskt, börjar arbeta för regionala lösningar med liknande upplägg som NEC som komplement.

Tränarlicensen har nu varit på plats ett drygt år och nu är det beslutat att licensen kommer vara ett krav för olika uppdrag inom Simförbundet. I första hand för att få tränaruppdrag, men även för att vara kursledare på Simförbundets utbildningar. Detta som ett led i ökad professionalism för tränare på alla nivåer. Men det är också en signal om att det inte räcker att gå en utbildning en gång och tro att man är färdigutbildad tränare. Det handlar om att hela tiden hålla sig uppdaterad kring ny kunskap och vidareutvecklas i sin tränarroll.

Den nya Simlinjen är nu klar. Vi ser framför oss att den kommer att vara ett bra stöd till alla föreningar. Den ger tydliga riktlinjer om vad en simmare bör klara av i olika utvecklingsstadier men även hur färdigheten ska uppnås och vad som krävs i träningstid och innehåll – från de allra yngsta till vuxna elitsimmare. Simlinjen bör ligga som grund för alla föreningars verksamhetsplanering. Men det är viktigt att inte enbart tränarna är bevandrade i Simlinjen – det behöver även styrelsen vara. Framförallt utifrån att de måste göra valet om vilken nivå föreningen ska arbeta emot.

Om knappt sex månader är det EM i Berlin. Många svenska simmare kommer, precis som till EM i Herning, att ta chansen att kvala in. För de som inte får chansen att representera Sverige i Berlin finns det ändå möjlighet att ta del av tävlingarna. Det är lätt att ta sig till Berlin. Jag hoppas att många, såväl tränare, ledare som framtida landslagssimmare, tar chansen att åka och titta på högklassig internationell simning. Vi ses vid bassängkanten!

Text: Henrik Forsberg
Foto: Bildbyrån

×

Kommentering är stängd.