Varmt poolvatten, hud mot hud och spännande vattenlek. Babysim blir allt mer populärt och är roligt för både barn och förälder. Förra året fick hela 4 500 bebisar i Sverige bekanta sig med vattnet genom Svensk Simidrotts babysim.

Bra vattenstart

Varmt poolvatten, hud mot hud och spännande vattenlek. Babysim blir allt mer populärt och är roligt för både barn och förälder. Förra året fick hela 4 500 bebisar i Sverige bekanta sig med vattnet genom Svensk Simidrotts babysim.

Nyfiken på babysim?

Så här kan en klass hos SK Laxen se ut:

Lektionen är 30 minuter. Vi börjar med upprop, en liten dopparramsa och så får föräldrar och barn bekanta sig med vattnet innan vi presenterar de övningar vi gör innan sångstunden. Vi visar hur övningarna ska genomföras och går därefter runt och visar och hjälper föräldrarna. Efter en kvart är det sångstund, där vi till sångerna har passande rörelser i vattnet. Sångstunden är en trygghet för barnen, eftersom den ser likadan ut från gång till gång. Till sångerna gör vi rörelser som också bidrar till att öka vattenvanan. Efter sångstunden ger vi fler övningar och går som tidigare runt och hjälper till. Lektionen avslutas med en sång och att barnen får vinka hejdå till varandra.

De är ju vana vid vattnet, bebisarna. Visst har väl de flesta av oss hört att bebisar liksom håller andan på reflex, eftersom de är vana vid livet i fostervattnet? Den här reflexen är omdebatterad och har inget fokus under babysimmet. Istället lär sig barnen att viljemässigt hålla andan.

– Det ska vara roligt att babysimma. Genom babysim får barnen ta del av den glädje det innebär att vara i vattnet, men samtidigt lär de sig att visa respekt för det, säger Christina Sandin som är simkunnighetsansvarig på Svensk Simidrott.

I Sverige har vi nästan alltid vatten i vår närhet. Att kunna njuta av att vara i vatten är därför en naturlig del av mångas liv och något man också vill att ens barn ska få uppleva. Därför är babysim en fantastiskt fin aktivitet både för stunden och för framtiden.

Att babysimma med sitt barn har fler fördelar. Förutom att det är en mysig stund där barnet får förälderns fulla uppmärksamhet genom både beröring och ögonkontakt, är stunden i vattnet också positiv för barnets totala utveckling och kan göra barnet mer tryggt i vattnet inför framtida vattenlekar.

– Vattnet ger barnet en härlig frihetskänsla, eftersom det kan röra sig friare i vatten än på land. När babyn rör sig i vattnet skapas turbulens och virvlar, som dessutom gör att barnets kroppsuppfattning förbättras. Barnet lär sig massor av saker genom leken, men utan prestationskrav, berättar Christina Sandin.

Landets första babysim startades av Knut Rosén i Kungälv 1979. Han hämtade inspiration från Tyskland och under de efterföljande åren spred sig babysimmet snabbt runtom i landet. Svensk Simidrott har idag 40 föreningar som bedriver babysim, och förhoppningen är att man ska bli ännu fler.

I Simklubben Laxen i Halmstad erbjuder man babysim för barn upp till två år samt minisim för barn upp till fyra år. För att börja i babysim ska barnet vara cirka tre månader gammalt, ha läkt navel och väga minst fyra kilo. Här har babysimmet alltid varit populärt men man ser en viss ökning de senaste åren berättar Katarina Thorell, som är ansvarig för baby- och minsimsverksamheten i SK Laxen.

– Föräldrarna på våra kurser är positiva och säger att det här är en stund då barn och vuxen får mycket fysisk kontakt hud mot hud. Det är veckans mysstund. De tycker också att det är roligt att se hur snabbt barnen blir trygga i vattnet. Vi har sett ett ökat intresse och har till och med fått tillverka presentkort på babysim efter förfrågan att vilja ge bort det som doppresent, berättar Katarina.

SK Laxens baby- och minisim leds alltid av instruktörer som har genomgått Svenska Simförbundets instruktörsutbildning för baby- och minisim. Lektionerna är 30 minuter långa och under den tiden blandar man övningar som stimulerar barnets motorik, balans och nyfikenhet med roliga sånger och lek.

– Att tidigt vänja sig vid vatten gör att man får en ökad kroppskännedom och lär sig grunderna i vattensäkerhet. Vi lär barnen från början att ta sig in till kanten, att ta sig upp på kanten och att simma mot en vuxen. Vi lär dem att de väntar på kommando från förälder eller annan vuxen innan de hoppar i vilket också bidrar till ökat säkerhetstänk, fortsätter Thorell.

En australiensisk studie från Griffith Institute for Educational Research visar att barn upp till fem år som får simlektioner även förbättrar andra motoriska färdigheter, som inte har med simningen att göra. Exempelvis visuella funktioner som att klippa med en sax eller måla i en målarbok, samt grovmotoriska färdigheter som att stå på tå, på ett ben eller härma en rörelse.

Hos SK Laxen har man också sett att barnen som gått på babysim ofta lär sig simma tidigt och har en fördel i simskolan gentemot de barn som börjar då de är fyra.

– Det vi kan se hos oss och det föräldrarna kommunicerar är att barnen är glada då de ska på babysim. De blir vattenvana och lär sig säkerhet i vattnet. De lär sig snabbt dykkomando och man kan se att de förbereder sig för ett dyk då föräldrarna ger kommandot. De får också bättre motorik, balans och kroppskännedom, avslutar Katarina Thorell.

Text: Linda Eriksson
Foto: Arne Forsell/Bildbyrån & Istock

×

Kommentering är stängd.